Химия, вопрос задал міравінчук , 9 лет назад

Як змінюється хімічна активність лужних металів із зростанням відносної атомної маси? Чому?

Ответы на вопрос

Ответил nataliapolishchuk
0
Лужні метали — одна з природних родин подібних за влас­тивостями елементів. Усі вони утворюють: а) прості речови­ни — типові метали, які мають подібні фізичні й хімічні влас­тивості, й б) основні оксиди складу К20 та відповідні їм гідро­ксиди — луги складу ROН.

Зі збільшенням відносної атомної маси лужних металів тем­пература плавлення простих речовин (лужних металів, утво­рених цими елементами) знижується, а густина зростає. Лужні метали за стандартних умов активно взаємодіють з во­дою, киснем повітря та іншими неметалами.

Новые вопросы