Геометрия, вопрос задал nathachka , 9 лет назад

Полные решения: 1) Які координати має середина відрізка АВ, якщо А(-6;7), В(4;-9) ????? 2) Чому дорівнює відстань між точками С(8;-10) і D(2;-3) ????? 3) Які координати має центр кола (x-5)² + (y + 9)²=16 ????

Ответы на вопрос

Ответил nuli977
0

1) точка С - середина отрезка АВ

С (х;у)

 

х= (ха+хв)/= (-6+4)/2= -2/2= -1

у= (уа+ув)/2= (7-9)/2= -2/2= -1

 ответ: С(-1;-1)

P.S. а, в - нижные индексы

 

2)С(8;-10)  D(2;-3)  

d= √((x₁-x₂)²+(y₁-y₂)²)= √((8-2)²+(-10-(-3))²)= √(6²+(-7)²)=  √(36+49)= √859.2195445

 

3) (x-5)² + (y + 9)²=16

О (5;-9) - центр круга

R=4 - радиус 

Новые вопросы